Elektriker i Borås och Göteborg

Vi tillhandahåller våra tjänster som elektriker och elinstallatör med ett upptagningsområde runt Borås och Göteborg med omnejd, vilket vi kommer berätta mer om här på hemsidan när den är klar.

Vem som får utföra elinstallationsarbete är reglerat i regeringens föreskrifter, elinstallatörsförordning (1990:806).

Där kan man läsa att elinstallationsarbete som avser elektrisk starkströmsanläggning får, med några få föreskrivna undantag, endast utföras av elinstallatör eller av yrkesman som då utför arbetet under överinseende av elinstallatör. Yrkesman och elinstallatör måste vara anställda i samma organisation. Med elinstallatör avses en person som av Elsäkerhetsverket eller tidigare myndigheter tilldelats behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning. Behörigheter finns för några olika typer av arbeten och spänningsnivåer. En elinstallatör har ett behörighetsbevis som visar på dennes behörighet. Elinstallatören uppträder alltid under eget ansvar och behörigheten är inte kopplad till det företag där denne har sin anställning. En elinstallatör är alltså elinstallatör alla timmar på dygnet och oberoende av anställning. Ett företag kan aldrig inneha behörighet.

Vi har alla behörigheter som behövs.